กาดพระนอนวันที่ 18/2/17

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

ชมรูปภาพในอัลบั้มนี้ต่อได้ที่ facebook กาดพระนอน

ต้อนรับท่านผู้ว่าแป้ และท่านดร.พงศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเนื่องในโอกาส เปิดถนนสายวัฒนธรรม